VÄRNA
& VARNA

Säkerhetsappen för er skola.

Värna & Varna-applikationen är skolans gemensamma informationskanal om hur just ni agerar vid fara eller i nödsituationer. Både applikationens innehåll och utseende kan anpassas av huvudanvändaren för att specifikt passa er skola.

Inloggningen sker med en gemensam kod som är lätt att dela med anställda, vikarier och lärarstuderande.

Se priser här och mer information om appen här.

OM APPEN

Värna & Varna-applikationen är skolans gemensamma informationskanal angående trygghet och säkerhet. Skolan sätter själv in all information som kan vara till hjälp för personalen i nödsituationer. Varna & Värna-applikationens utseende kan anpassas via en enkel administrationspanel.

Du kan använda skolans logo och färger samt namnge appen med ett namn som passar er skola. Appen kan lätt och snabbt tas i bruk av hela personalen via en gemensam inloggningskod. Koden kan man också dela med vikarier och lärarstuderande som behöver tillgång till informationen.

LADDA NER APPLIKATIONEN HÄR:
Ladda ned på Google Play
Swedish badge

FUNKTIONER

Skolan skapar själv detaljerad information om hur man går tillväga i olika krissituationer. Informationen publiceras sedan i appen.

HJÄLP-knapp

Innehavaren kan med tre knapptryck skicka ett SMS, som även innehåller en GPS-länk så att mottagaren kan se sändarens position. Alternativt kan tre knapptryck aktivera ett telefonsamtal till förvalt nummer, oftast rektorn eller utsedd säkerhetsansvarig.

Administrationspanelen

Härifrån kan utsedd säkerhetsansvarig skicka ut förvalda meddelanden som når ut till alla appens innehavare, till exempel om man vill utrymma eller inrymma.

UTRYM

Skolan fyller i information om hur man går tillväga i olika krissituationer där byggnaden ska evakueras snabbt.

INRYM

Skolan fyller i information om hur det går till när man måste låsa in sig och ta skydd inomhus.

NÖDHJÄLP

Skolan fyller i information om hur man går tillväga i krissituationer där nödhjälp behövs. Här kan man till exempel informera om hur återupplivning görs.

Omnämnanden i media

 • 6.8.2019
 • 6.8.2019
 • 6.8.2019
 • 7.8.2019
Tre kronor - Värna & Varna

KAMPANJPRIS

Erbjudandet gäller fram till 31.12.2019.

 • Licens
 • 1 år
 • 3 år
 • Obegränsad
 • Pris
 • 3 200 kr
 • 8 600 kr
 • 19 600 kr
 • Moms 0%

OBS! Priserna ovan avser per skola/fastighet!
Skolor, universitet och utbildningsorganisationer som är fördelade på flera orter/lokaler kan få en licens som täcker alla organisationens fastigheter. Be om offert.

KONTAKT

Om ni vill ha en demoversion eller tilläggsinformation om produkten, kontakta oss via kontaktformuläret.

KONTAKTFORMULÄRDen här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

KONTAKTUPPGIFTER

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VAD MENAS MED KONTROLLPANELEN/DASHBOARD?

Kontrollpanelen, också kallad dashboard, är helt enkelt en webbplats där ni kan
redigera och lägga in den information som ska finnas i V&V-appen. Här laddar ni till
exempel upp era rutiner vid nödsituationer, bild på utrymningsplanen, instruktioner
om återupplivning med mera.
I kontrollpanelen skriver man också in det telefonnummer som HJÄLP-knappen blir
ansluten till. Utöver detta väljer man här också den sexsiffriga PIN-koden, som delas
ut till de personer som ska ha tillträde till appen. Dessutom kan man även skriva in
skolans namn och lägga in skolans logo, för att få appen visuellt mer personlig.
Sist men absolut inte minst, kan utvald administratör via kontrollpanelen skicka
nödmeddelande som går ut till alla appens innehavare.

VAD BEHÖVER JAG V&V TILL DÅ JAG REDAN HAR WHATSAPP?

V&V är en informationsbank där skolan lägger in sina handlingsplaner för
nödsituationer, så att de alltid finnas nära till hands. Detta är alltså ingen social
diskussionsapp, utan en app att förlita sig på vid en nödsituation.
Däremot finns en funktion där appens innehavare kan, via en HJÄLP-knapp med tre
snabba tryck, antingen skicka ett förvalt sms innehållandes en GPS-länk eller ringa
till en utsedd säkerhetsansvarig.
Samma säkerhetsansvarig kan via kontrollpanelen skicka ut nödmeddelanden till alla
appens innehavare. I V&V, till skillnad från WhatsApp, sker detta i realtid utan
dröjsmål.

KAN ETT NÖDMEDDELANDE NÅ FRAM TILL V&V OM MAN

BEFINNER SIG I EN KÄLLARE, DÄR MOBILTÄCKNING SAKNAS,

MEN WIFI ÄR AKTIVT?

Ja, under förutsättning att dataförbindelse finns! Via WiFi eller telefonoperatörens
nät, kan appens innehavare alltid ta emot meddelanden av admin skickade från
kontrollpanelen.
I övrigt är det vanlig logik som gäller. Telefon och sms kräver mobilnätstäckning för
att fungera. Och sms kräver mindre bandbredd, i förhållande till telefonen, för att
komma fram.

HUR GÖR MAN OM ADMINISTRATÖREN ÄR SJUK? KAN VI

SÄKERSTÄLLA ATT ETT HJÄLP-MEDDELANDE FRÅN

PERSONALEN BLIR SETT ELLER HÖRT?

Licensen är kopplad till en mailadress och ett lösenord, med vilken admin kan logga
in i kontrollpanelen. Du delger helt sonika dessa uppgifter till en utsedd person, som
kan ta över ansvaret under den tid du är frånvarande. Hen måste då skriva in sitt
telefonnummer i kontrollpanelen, genom att ändra EMERGENCY PHONE NUMBER.

VARFÖR RÄCKER DET INTE MED BARA ETT KNAPPTRYCK PÅ

HJÄLP FÖR ATT DEN SKA AKTIVERAS?

Vi vill undvika ofrivilliga larm då man råkar röra knappen av misstag. Saken är
diskuterad både med polis och SOS-personal, och tillsammans har vi kommit fram till
att TRE knapptryck är tillräckligt lätt och snabbt för att fungera.

JAG FÅR INTE NÖDMEDDELANDE TILL MIN TELEFON TROTS ATT

MINA KOLLEGOR FÅR DET. VAD ÄR FELET?

När appen laddas ner första gången måste du godkänna att notifikationer får tas
emot från V&V. Ta bort, och ladda ner appen på nytt, och tillåt dessa notifikationer.
Om du ändå inte får fram meddelandet ska du se till att telefoninställningarna är
sådana att de tillåter att appen körs i bakgrunden även då skärmen är släckt.

VARFÖR HITTAS INTE APPEN DÅ JAG SÖKER PÅ VÄRNA

& VARNA I APP STORE ELLER MOTSVARANDE?

Det fungerar olika beroende på telefonmodell. Prova PROTECT & WARN, om
söksystemet inte hittar det svenska eller finska namnet.

VI LÄRARE HAR OFTA TELEFONEN PÅ LJUDLÖST UNDER

LEKTIONERNA, VILKET INNEBÄR ATT VI INTE HÖR OM DET GÅR

UT LARM VIA APPEN. HUR LÖSER MAN DET?

För Androidtelefoner gäller följande:
För att appens larm skall höras även i en så kallad tyst inställning måste du
ändra till läget ”stör ej”/”do not disturb” OCH där välja att VÄRNA & VARNA-notifikationer
får gå fram med ljud.
Se också till att du har minst 1.2.6, som appens version.
OBS! Om du har telefonen på ”ljudlöst”/”mute” så kommer alltså inget larmljud höras.
För IOS-Apples telefoner gäller:
Första gången appen hämtas
Ladda ner appen via App Store → När appen frågar om notiser får tas emot, klicka OK/Tillåt →
Samt, när appen frågar om viktiga varningar får tas emot, klicka OK/Tillåt.
Om du redan har appen nedladdad
Se till att du har den senaste versionen genom att gå in i App Store och sök fram Värna & Varna →
Klicka på Uppdatera.
Om ni vill kontrollera att ni har rätt inställningar
Gå till telefonens inställningar → Klicka på appen Värna & Varna → Klicka på Notiser →
Kontrollera att tillåt viktiga varningar är aktiverad → Kontrollera att tillåt notiser är aktiverad.

VAD ÄR VIKTIGT GÄLLANDE TELEFONENS INSTÄLLNINGAR

NÄR APPEN TAS I BRUK?

Genom att se till att användaren av applikationen har följande inställningar
korrekta, maximeras leveranssäkerheten:
– Se till att notifikationer för Värna & Varna är aktiverade (detta görs på OS-nivå,
vanligtvis under inställningar).
– Strömsparläge bör om möjligt inaktiveras specifikt för denna app.
– Strömsparande- och batteriförlängande appar kan potentiellt tvinga andra appar
att avslutas för att spara batteri, se till att Värna & Varna är vitlistad/inte hör till
dessa appar.
– Se till att platstjänsten är aktiverad, vilket möjliggör att en GPS-länk automatiskt följer
med, när man via HJÄLP-knappen skickar ett SMS-meddelande.
Bra att veta:
– Vissa telefontillverkare har en mer aggressiv batteribesparande algoritm och
appens användningsfrekvens kommer i dessa fall att påverka notifikationens
leverans, starta därför appen med jämna mellanrum.

VI HAR HYRESGÄSTER SOM IDKAR ANNAN VERKSAMHET I

SKOLANS LOKALER. FÅR DE VARA MED PÅ SAMMA LICENS SOM

VI I SKOLAN HAR KÖPT?

Ja! Vi tycker det är klokt att alla i byggnaden får vara med i samma säkerhetssystem.
Vi har även beslutat att om skolan vill ha ersättning från tredje part för den tjänsten,
så är det ingenting som vi förhindrar.
Har ni fler frågor? Vänligen kontakta:
Tony Venström
PROJECT MANAGER / SAFETY APP
Wikström Media
+358 4423 101 41
support@varnavarna.se
LADDA NER APPLIKATIONEN HÄR:
Ladda ned på Google Play
Swedish badge